აგროპოსტის სიახლეები

პომიდორის ძირითადი სოკოვანი დაავადებები – აღწერილობა და ბრძოლის მეთოდები

პომიდორის ძირითადი სოკოვანი დაავადებები - აღწერილობა და ბრძოლის მეთოდები, აგროპოსტი, Agropost

პომიდორის ძირითადი სოკოვანი დაავადებები – აღწერილობა და ბრძოლის მეთოდები ანთრაქნოზი (გამომწვევი – Colletotrichum)  დაავადების სიმპტომები – ზრდასრული მცენარეების ფესვები იფარება მუქი ფერის ლაქებით, ხდება ქერქის გახევება. ნაყოფებზე ჩნდება ჩაზნექილი ლაქები, რომლებიც დაავადების განვითარებასთან ერთად იღებს მუქ-ყვითელ შეფერილობას. მოგვიანებით დაზიანებული უბნები შავდება. დაავადება გაცილებით ძლიერდება დასაწყობებისას, ტრანსპორტირებისას და ხელოვნური დამწიფების პირობებში. …

წაიკითხე ვრცლად »

პომიდორი და მისი მოვლის ძირითადი აგროწესები

პომიდორი და მისი მოვლის ძირითადი აგროწესები, აგროპოსტი, Agropost

პომიდორი იწარმოება როგორც ღია გრუნტში პირდაპირი თესვით, ასევე ჩითილის გამოყვანის მეთოდით. უშუალოდ ღია გრუნტში დათესვისას პომიდორი ითესება მწკრივად, სათესი მანქანებით. მწკრივთა შორის 75-80 სმ-ის, ხოლო მცენარეებს შორის 25-30 სმ-ის დაშორებით. ძლიერად მოზარდი ჯიშები და ჰიბრიდები უფრო დიდ კვების არეზე ითესება (მწკრივთა შორის 1,2-1,5მ. და მცენარეთა შორის 30 სმ). ღია გრუნტში …

წაიკითხე ვრცლად »

პომიდორი და მისი რამდენიმე გავრცელებული ჯიში ჰიბრიდი

პომიდორი და მისი რამდენიმე გავრცელებული ჯიში ჰიბრიდი, აგროპოსტი, Agropost

პომიდორი და მისი რამდენიმე გავრცელებული ჯიში/ჰიბრიდი – პომიდორი და მისი სხვადასხვა სახეობები წარმოიშვა მექსიკის და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკულ  რაიონებში. არსებობს პომიდორის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჯიში-ჰიბრიდი. ზრდის თავისებურებების საფუძველზე პომიდვრის სახეობები იყოფა ორ ჯგუფად – დეტერმინატული და არა დეტერმინატული:  დეტერმინატული პომიდვრების ყლორტების ზრდა მთავრდება ყვავილების ბუტონით. მცენარეეები, როგორც წესი, უფრო კომპაქტურები …

წაიკითხე ვრცლად »

კიტრი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა

კიტრი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა, აგროპოსტი, Agropost

კიტრი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა – კიტრი და მისი სახეობები ერთწლიანი მხვიარა ან მხოხავი მცენარეებია. კიტრის სამშობლო ინდოეთის ტროპიკული რაიონებია. საქართველოში კიტრი მოჰყავთ უხსოვარი დროიდან. კიტრს აქვს მსხვილი თესლი.  ჯიშზე დამოკიდებულებით ერთ გრამში 30-40 ცალი თესლია, ხოლო ერთ ნაყოფში 200-600 ცალი (7-20 გრ). თესლი თეთრია, რომელსაც მოყვითალო ელფერი დაკრავს. კიტრის …

წაიკითხე ვრცლად »

პომიდორი და მისი დამოკიდებულება აგროკლიმატური პირობებისადმი

პომიდორი და მისი დამოკიდებულება აგროკლიმატური პირობებისადმი, აგროპოსტი, Agropost

პომიდორი და მისი დამოკიდებულება აგროკლიმატური პირობებისადმი – პომიდორი საქართველოში  ფართოდ გავრცელებული ბოსტნულია. პომიდორი შეიცავს ნახშირწყლებს, შაქრებს, არომატულ ნივთიერებებს, ვიტამინებს, ორგანულ მჟავებსა (ვაშლისა და ლიმონის  მჟავა) და მინერალური მარილებს. მისი ნაყოფი შეიცავს 85-96% წყალს, 3,5-10,5 მშრალ ნივთიერებას, რომელთა შორის არის ცილები 0,75-0,95%, ნახშირწყლები 1,7-6,4%, C ვიტამინი 15-40 მგ% და კალიუმი 316 …

წაიკითხე ვრცლად »

პომიდორი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა

პომიდორი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა, აგროპოსტი, Agropost

პომიდორი და მისი სხვადასხვა სახეობები წარმოიშვა მექსიკის და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკულ  რაიონებში. იგი მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ბოსტნეულია. ბოტანიკური კლასიფიკაციის მიხედვით პომიდორი ხილია, თუმცა იგი სამეცნიერო-პროფესიულ ლიტერატურაში იხსენიება როგორც ბოსტნეული კულტურა. სიტყვა „პომიდორი“ ნიშნავს „ოქროს ვაშლს“. პომიდორის სამშობლოდ მექსიკა და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკული რაიონები  ითვლება. წარმოშობის ადგილებში პომიდვრის მრავალი გარეული …

წაიკითხე ვრცლად »