რჩევები

რჩევები აგრარული სფეროს წარმომადგენლებისთვის, ფერმერებისთვის და აგრო კომპანიებისთვის. აგროპოსტის მიზანია აგრარული სფეროს პოპულარიზაცია სტატიების მეშვეობით.

სასუქი ხის ნაცრისაგან და მისი დამზადების წესი

სასუქი ხის ნაცრისაგან და მისი დამზადების წესი, აგროპოსტი, Agropost

სასუქი ხის ნაცრისაგან შესაძლებელია დამზადდეს და იგი გამოიყენება უძველესი დროიდან. ის შეიცავს მცენარის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის აუცილებელ მაკრო და მიკროელემენტებს  – კალციუმს, კალიუმს, მაგნიუმს, ნატრიუმს და სხვა მცენარისათვის სასარგებლო  ნივთიერებებს. მცენარეული ნაცრის ზუსტი ქიმიური შედგენილობის დადგენა შეუძლებელია, რადგან იგი იცვლება იმ მცენარეთა სახეობების და ასაკის მიხედვით, რომელთაგანაც ხდება მისი მიღება.  თუმცა, …

წაიკითხე ვრცლად »

ვაზის მოვლის აგროწესები

ვაზის მოვლა აგროწესები, აგროპოსტი, Agropost

მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის უძველესი და მნიშვნელოვანი დარგია. ვაზის კულტურის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ქართველი ერის ისტორიასთან. ჩვენი სიყვარული ვაზისა და ღვინისადმი გამოხატულია ქართულ კულტურაში, ტრადიციულ წეს-ჩვეულებებში, არქიტექტურაში, ორნამენტში, ჭედურობაში, მხატვრობაში, პოეზიაში, სიმღერასა და ხელოვნების სხვა დარგებში. საქართველო მიიჩნევა მევენახეობა-მეღვინეობის ერთ-ერთ უძველეს კერად და  მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების ერთ-ერთ ზონად …

წაიკითხე ვრცლად »

კიტრი და მისი მოვლის ძირითადი აგროწესები

კიტრი და მისი მოვლის ძირითადი აგროწესები, აგროპოსტი, Agropost

ადგილი თესლბრუნვაში. კიტრი თესლბრუნვაში ნაბალახარზე თავსდება. ან ითესება ორგანული სასუქით კარგად განოყიერებულო ნიადაგზე. კიტრისათვის სასურველი წინამორბედი კულტურებია: სიმინდი, თავთავიანი და პარკოსანი კულტურები. კიტრის წარმოება არ არის რეკომენდებული იმ ფართობებზე, სადაც წინა წელს იწარმოებოდა გოგროვანი ბაღჩეული კულტურები. ნიადაგის და ნაკვეთის შერჩევა. კიტრისათვის საუკეთესოა მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის, ქვიშნარი, ალუვიური, ნეშომპალათი მდიდარი ნიადაგები. …

წაიკითხე ვრცლად »

პომიდორი და მისი მოვლის ძირითადი აგროწესები

პომიდორი და მისი მოვლის ძირითადი აგროწესები, აგროპოსტი, Agropost

პომიდორი იწარმოება როგორც ღია გრუნტში პირდაპირი თესვით, ასევე ჩითილის გამოყვანის მეთოდით. უშუალოდ ღია გრუნტში დათესვისას პომიდორი ითესება მწკრივად, სათესი მანქანებით. მწკრივთა შორის 75-80 სმ-ის, ხოლო მცენარეებს შორის 25-30 სმ-ის დაშორებით. ძლიერად მოზარდი ჯიშები და ჰიბრიდები უფრო დიდ კვების არეზე ითესება (მწკრივთა შორის 1,2-1,5მ. და მცენარეთა შორის 30 სმ). ღია გრუნტში …

წაიკითხე ვრცლად »