მევენახეობა

მევენახეობა, ვენახის გაშენების და მოვლის საკითხები, ვაზის ჯიშების დახასიათება, ვენახში განსახორციელებელი აგრო-ტექნიკური ღონისძიებების აღწერილობა, საქართველოს მევენახეობა ზონებისა და მიკროზონების დახასიათება და ინფორმაცია მევენახეობის მიმართულებით ქვეყანაში არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესახებ

ვაზი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა

ვაზი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა, აგროპოსტი, Agropost

ვაზი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა. ვაზი მიეკუთვნება  ვაზისებრთა  ოჯახს. იგი  უმთავრესად დედამიწის  თბილი  და  ზომიერი   ჰავის ქვეყნებშია გავრცელებული. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად  მოპოვებული ისტორიული მასალა მიუთითებს, რომ  საქართველოს  თითქმის  ყველა კუთხეში  ყოფილა  განვითარებული  მევენახეობა  ჩვენს  წელთაღრიცხვამდე 4000  წლის წინათ. ბუნებრივად მოზარდი ვაზი მხვიარაა, საყრდენს  ულვაშებით ანუ პწკალით ემაგრება  აქვს  ყავისფერი ქერქი, …

წაიკითხე ვრცლად »

ვაზის მოვლის აგროწესები

ვაზის მოვლა აგროწესები, აგროპოსტი, Agropost

მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის უძველესი და მნიშვნელოვანი დარგია. ვაზის კულტურის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ქართველი ერის ისტორიასთან. ჩვენი სიყვარული ვაზისა და ღვინისადმი გამოხატულია ქართულ კულტურაში, ტრადიციულ წეს-ჩვეულებებში, არქიტექტურაში, ორნამენტში, ჭედურობაში, მხატვრობაში, პოეზიაში, სიმღერასა და ხელოვნების სხვა დარგებში. საქართველო მიიჩნევა მევენახეობა-მეღვინეობის ერთ-ერთ უძველეს კერად და  მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების ერთ-ერთ ზონად …

წაიკითხე ვრცლად »

ვენახის გაშენების წესები

ვენახის გაშენების წესები, აგროპოსტი, Agropost

ვაზი მიეკუთვნება  ვაზისებრთა  ოჯახს. იგი  უმთავრესად დედამიწის  თბილი  და  ზომიერი   ჰავის ქვეყნებშია გავრცელებული. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად  მოპოვებული ისტორიული მასალა მიუთითებს, რომ  საქართველოს  თითქმის  ყველა კუთხეში  ყოფილა  განვითარებული  მევენახეობა  ჩვენს  წელთაღრიცხვამდე 4000  წლის წინათ. საქართველოში ვაზის სამრეწველო ნარგავები  ზღვის დონიდან 600-700 მეტრამდეა  გავრცელებული, თუმცა ზოგიერთ მაღალმთიან რაიონებში იგი 800-1200 მეტრ სიმაღლემდე …

წაიკითხე ვრცლად »