მეთევზეობა

მეთევზეობა, თევზის ძირითადი სახეობების აღწერილობა, ხელოვნური მოშენების წესები და მეთოდები, ძირითადი დაავადებები, მავნე ორგანიზმები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე ღონისძიებები და ინფორმაცია მეთევზეობის დარგში არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესახებ.

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.