მეღორეობა

მეღორეობა, ღორის ძირითადი ჯიშების აღწერილობა, მათი მოვლა-შენახვის წესები, ძირითადი დაავადებები, მავნე ორგანიზმები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები, ფერმების მოწყობის ძირითადი წესები და ინფორმაცია მეღორეობის დარგში არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესახებ.

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.