მეფუტკრეობა

მეფუტკრეობა, ფუტკრის ბიოლოგია და საფუტკრის მოწყობა-ორგანიზების საკითხები, ფუტკრის პროდუქტების წარმოება და პირველადი დამუშავება, ფუტკრის ოჯახის გამრავლების წესები, მავნე ორგანიზმები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები, თაფლის ხარისხი და არსებული რეგულაციები-კანონმდებლობა.

თაფლი და მისი ხარისხის განსაზღვრის მარტივი მეთოდები

თაფლი და მისი ხარისხის განსაზღვრის მარტივი მეთოდები, აგროპოსტი, Agropost

თაფლი ტკბილი, სიროფისებრი ნივთიერებაა, ამზადებს მუშა ფუტკარი ყვავილის ნექტრისაგან ან მანანასაგან. ეს პროცესი მიმდინარეობს შემდეგი სახით: ფუტკარი ახდენს სკაში შეტანილი ნექტრის ვენტილაციას, რის შედეგადაც ზედმეტი წყალი თანდათან ორთქლდება და იწყება რთული შაქრების ინვერსია, ანუ თაფლის მომწიფების პროცესი. აღნიშნული პროცესის შედეგად, საბოლოოდ თაფლში რჩება 18-22% წყალი, მარტივი შაქრები, მარილები, ვიტამინები, არომატული …

წაიკითხე ვრცლად »