მეფრინველეობა

მეფრინველეობა, ფრინველის სხვადასხვა სახეობების მოვლა-შენახვის ოპტიმალური პირობები და წესები, ფრინველის ძირითადი დაავადებები, მავნე ორგანიზმები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები, ფრინველის ფერმის მოწყობის ძირითადი წესები და ინფორმაცია მეფრინველეობის დარგში არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესახებ

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.