მეციტრუსეობა

მეციტრუსეობა, ციტრუსოვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა აღწერილობა, პლანტაციის გაშენების და შემდგომი მოვლის თანამედროვე აგროწესები, ახლად გაშენებულ და სრულმსხმოიარე პლანტაციებში განსახორციელებელი აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარების წესები ინფორმაცია მეციტრუსეობის მიმართულებით ქვეყანაში არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესახებ.

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.