მცენარეთა დაცვა

მცენარეთა დაცვა, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, ტყის და დეკორატიული მცენარეების ძირითადი მავნე ორგანიზმები: სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები, მავნებელი მწერები და ტკიპები – აღწერილობა, დამახასიათებელი სიმპტომები, გაჩენა-გამრავლებისათვის ხელსაყრელი კლიმატური პირობები და მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდები.

ხორბალი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა

ხორბალი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა, აგროპოსტი, Agropost

ხორბალი და მისი გვარი (Triticum L.) მრავალი სახით არის წარმოდგენილი. მორფოლოგიურ-ბიოლოგიური და გენეტიკური ნიშნებით აღწერილია ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავებული ხორბლის 22 სახეობა. მაგრამ ამათგან ყველაზე მეტად გავრცელებულია ორ სახეობა: რბილი ხორბალი (Triticum aestivum L.).მაგარი ხორბალი (Triticum durum Dest.). რბილ ხორბალს აქვს მოგრძო ფორმის თავთავი, რომელიც წინა მხრიდან განიერია. თავთუნები იმდენად დაშორებით …

წაიკითხე ვრცლად »

სასუქი ხის ნაცრისაგან და მისი დამზადების წესი

სასუქი ხის ნაცრისაგან და მისი დამზადების წესი, აგროპოსტი, Agropost

სასუქი ხის ნაცრისაგან შესაძლებელია დამზადდეს და იგი გამოიყენება უძველესი დროიდან. ის შეიცავს მცენარის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის აუცილებელ მაკრო და მიკროელემენტებს  – კალციუმს, კალიუმს, მაგნიუმს, ნატრიუმს და სხვა მცენარისათვის სასარგებლო  ნივთიერებებს. მცენარეული ნაცრის ზუსტი ქიმიური შედგენილობის დადგენა შეუძლებელია, რადგან იგი იცვლება იმ მცენარეთა სახეობების და ასაკის მიხედვით, რომელთაგანაც ხდება მისი მიღება.  თუმცა, …

წაიკითხე ვრცლად »

შვიტა მინდვრის სამკურნალო მცენარე

შვიტა მინდვრის სამკურნალო მცენარე, აგროპოსტი, Agropost

შვიტა (ლათ. Equisetum arvence L.) შვიტასებრთა ოჯახს ეკუთვნის. აჭარაში მას ეძახიან ნაძვბალახას, ზემო იმერეთში ცხენის ბუას), მრავალწლიანი ფესურიანი ბალახია. მისი  მოყავისფრო დამუხლული ფესურა გრძელი და მხოხავია, ხშირად მრგვალი კოჟრებით (ეს კოჟრები იჭმება, განსაკუთრებით შემწვარი), თავისი გემოთი რამდენადმე კარტოფილს მოგვაგონებს. ღერო ორგვარია – გენერაციული და ვეგეტაციური. გენერაციული ღეროები ადრე გაზაფხულზე ამოდის …

წაიკითხე ვრცლად »